12 didelių galių pokštų: ant uolų

12 didelių galių pokštų: ant uolų

Dirbdamas Hannah, dar žinomas kaip „The Bet“ ir Ana, dar žinomas kaip „The New Mama“, žiūrėjo į mane labiausiai. Šias dvi moteris sieja keli dalykai: jų vardai turi antrąjį skiemenį ir abi mane niekina. Bent jau jie padarė tą akimirką.

„Vaikeli, kiek kartų tau sakiau, kad prieš duodant užsakymą paklausk pavardės? – paklausė Ana.

„Manau, kad tiek kartų, kiek gavau užsakymų“, – pasakiau.

– O tu nemoka angliškai!

“Ne dirbdamas. Kaip tavo kūdikis? Penilopės?”

.

Leave a Comment

Your email address will not be published.