Nepalo ir Indijos laukinei gamtai palankios infrastruktūros taisyklės nepaiso paukščių

Nepalo ir Indijos laukinei gamtai palankios infrastruktūros taisyklės nepaiso paukščių
  • Nepalo naujomis infrastruktūros projektų gairėmis siekiama, kad jie mažiau trikdytų laukinę gamtą, tačiau gamtosaugininkai teigia, kad jie neatsižvelgia į paukščius.
  • Vadinamoji linijinė infrastruktūra – tokie dalykai kaip keliai, geležinkeliai ir elektros linijos – suskaido tankius miškus, kuriuose gyvena paukščiai, ir tai daro jiems didelį poveikį.
  • Neseniai atliktas tyrimas rodo, kad gretimuose miškuose yra didesnė paukščių rūšių įvairovė, palyginti su netoliese esančiu izoliuotu mišku, apjuostu infrastruktūros projektų.
  • Gamtosaugininkai teigia, kad svarbu išlaikyti gretimus miškus nepažeistus, kurti laukinės gamtos mažinimo priemones ir nuolat stebėti projektų poveikį laukinei gamtai.

KATMANDU – Nepalo vyriausybė neseniai patvirtino gaires, kad infrastruktūra, pvz., keliai, užtvankos ir geležinkelio linijos, būtų draugiška laukinei gamtai, atsižvelgiant į gamtosaugininkų ir NVO spaudimą.

Tačiau ne visi laukiniai gyvūnai buvo įtraukti, o paukščiai, ypač gyvenantys tankiuose miškuose, vis tiek gali būti neigiamai paveikti nepaisant švelninimo priemonių.

Balandžio mėn. paskelbtose gairėse laukiniai gyvūnai, kuriems gali turėti įtakos infrastruktūra, suskirstyti į penkias kategorijas: Maži (pvz., vėžliai, gyvatės ir kiti ropliai bei varliagyviai); smulkūs žinduoliai (voverės, triušiai, kiaulės ir civetai); vidutinio dydžio gyvūnai (laukinės katės, dygliai, hienos ir beždžionės); dideli gyvūnai (raganosiai, tigrai, lokiai, elniai ir buivolai); ir mega gyvūnai (laukiniai drambliai).

„Tiesinė infrastruktūra, tokia kaip keliai ir elektros linijos, smarkiai veikia paukščius, ypač gyvenančius tankiuose miškuose“, – sakė žymus Nepalo ornitologas Hemas Sagaras Baralas. „Tačiau 90 iš 100 infrastruktūros projektų Nepale neatsižvelgia į galimą poveikį paukščiams“, – pridūrė jis.

„Kadangi tigrai ir raganosiai žūva susidūrus su transporto priemonių eismu, valdžia, kurdama laukinei gamtai palankią infrastruktūrą, daugiausia dėmesio skiria šiai milžiniškai faunai“, – sakė Baralas. „Paukščiai, kurie taip pat kenčia, daugiausia dėl savo buveinių suskaidymo, sulaukia mažai dėmesio.

Remiantis naujausiu tyrimu, atliktu Mai slėnyje Rytų Nepale, kurį BirdLife International paskelbė kaip svarbią paukščių ir biologinės įvairovės vietovę, buveinių susiskaidymas yra vienas iš pagrindinių iššūkių, su kuriais susiduria miško paukščiai regione. Slėnyje gyvena paukščiai, tokie kaip raukšlėtasis plėšrūnas (Spelaeornis caudatus), spygliuotas baubūnas (Acanthoptila nipalensis), ir šerkšnasSibia nipalensis).

Tyrimo metu pagrindinė autorė Aastha Joshi ir jos komanda, įskaitant Baralą, palygino paukščių įvairovę dviejuose Mai slėnio miškuose: viename gretimame (Hangetamo bendruomenės miškas), o kitame izoliuotame (Maipokhari religinis miškas).

„Maipokhari miško buveinę pasirinkome kaip izoliuotų miškų bandomąjį atvejį, nes dėl infrastruktūros plėtros aplink ją religinis miškas galiausiai buvo suskaidytas ir apsuptas žemės ūkio paskirties žemės“, – sakė Joshi.

Hangetamo bendruomenės miškas, priešingai, išsivystė kaip gretimas miškas Nepalo Panchthar-Ilam koridoriuje, jungiantis dviejų skirtingų rajonų miškus dėl aktyvaus bendruomenės dalyvavimo jį išsaugant.

Manoma, kad abiejų miškų, kurie yra tik 20 kilometrų (12 mylių) atstumu, klimato sąlygos yra vienodos, sakė Joshi.

Tyrėjai užfiksavo paukščių stebėjimus dviejuose miškuose nuo 2019 m. gruodžio mėn. iki 2020 m. sausio mėn., o vėliau – 2020 m. kovo ir 2021 m. kovo mėn. (sumažinta dėl COVID-19 apribojimų). Jie nustatė, kad gretimas miškas palaikė žymiai didesnę paukščių įvairovę nei izoliuotas miškas.

„Kadangi ištisinis miškas yra apsuptas miškų, jame yra daugybė mikrobuveinių, maisto šaltinių ir lizdų, esančių toliau nuo plėšrūnų ir konkurentų“, – sakė Baralas. Kai miško buveinė yra suskaidyta, specifiniai šių paukščių reikalavimai negali būti patenkinti, pridūrė jis. Štai kodėl tokios priemonės kaip viadukų, požeminių perėjų ir pralaidų statyba nebūtinai padeda sušvelninti kelių poveikį paukščiams, sakė jis.

Viso tyrimo metu komanda užfiksavo 1138 atskirus paukščius, priklausančius 141 rūšiai. Bendras rezultatas parodė didesnį rūšių skaičių gretimuose miškuose (116), palyginti su izoliuotu mišku (84).

Judrus eismas matomas kelyje, einančioje per miškingą vietovę Nepale. Vaizdas: Krishna Dev Hengaju / IUCN

„Tai buvo gerai dokumentuota tiek [Indian] subkontinente ir už jos ribų, kad didesni gretimi miškų lopai palaiko daugiau paukščių įvairovės nei pavieniai plotai “, – sakė Indijos ornitologas Rohitas Jha, tyrinėjęs paukščius Indijoje ir Nepale, bet nedalyvavęs neseniai atliktame tyrime. „Tyrimai, įskaitant neseniai rytų Nepale atliktą tyrimą, papildo mūsų turimas žinias, kad tik didesniuose miškuose aptinkamų rūšių pogrupis randamas mažose vietose“, – pridūrė jis.

Jha hipotezė, kad miško, apimančio 600 kvadratinių kilometrų (230 kvadratinių mylių), atveju kai kurios paukščių rūšys gyvens tik vidiniame 200 km2 (77 mi2) plote, „nes jie išsivystė ir išsivystė, kad gyventų kertiniuose miškuose, toliau nuo žmonių. . trikdymas ir miškų pakraščiai. Jha sakė Mongabay, tai yra miško paukščiai, kuriems subkontinente kyla didžiausias pavojus dėl buveinių susiskaidymo, pridūrė jis.

Įvairūs tyrimai parodė, kad miško lopai Indijos subkontinente vis labiau suskaidomi dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, kelių, elektros linijų ir geležinkelių plėtros. 2020 m. atliktame tyrime nustatyta, kad dėl linijinės infrastruktūros Indijoje padaugėjo miško lopų ir sumažėjo didelių lopų (apibrėžiama kaip apimančių daugiau nei 10 000 km2 arba 3 900 mi2) skaičius. Aukštos įtampos elektros linijos ir pagrindiniai keliai buvo dažniausiai linijiniai įsiveržimai į miškus, o 70% įvertintų saugomų teritorijų per juos ėjo tam tikra linijinė infrastruktūra.

Nepalo atveju 2018 m. atliktame tyrime, kuriame buvo nagrinėjamas šalies miškingumas 1930–2014 m., nustatyta, kad tankių miškų skaičius sumažėjo 75,5%, o suskaidytų lopinių skaičius padidėjo. 2021 m. atliktame tyrime, kuriame buvo nagrinėjamas miškų nykimas ir suskaidymas 1930–2020 m. Azijos dramblių arealuose Nepalo Terai lygumose, nustatyta, kad didelių miškų plotas per tą laikotarpį sumažėjo 43 %, o mažesnių lopų skaičius padidėjo kelis kartus.

„Kadangi Nepalas ir Indija yra besivystančios šalys, didėja būtiniausių infrastruktūrų, tokių kaip keliai ir elektros linijos, poreikis“, – sakė Jha. Tai reiškia, kad suskaidymas artimiausioje ateityje tik didės, o tai padidins grėsmę miškų specialistams.

Baralas ir Jha sutarė, kad kuriant kelius, užtvankas, kanalus ir geležinkelio linijas reikėtų vengti svarbių paukščių buveinių. Tačiau jei to padaryti neįmanoma, reikėtų imtis švelninimo priemonių, kad būtų sumažintas poveikis biologinei įvairovei, įskaitant įvairias paukščių rūšis. Jie taip pat paragino, kad laukinei gamtai palankios infrastruktūros gairės, pvz., neseniai paskelbtos Nepalas, įtrauktų paukščius.

Jha teigė, kad įgyvendindami švelninimo priemones regiono kūrėjai ir politikos formuotojai turi nustatyti pagrindinius gretimus miško plotus ir parengti planus, kaip juos išlaikyti. „Taip pat būtina užtikrinti ne tik susisiekimą, bet ir funkcinį ryšį tarp miškų ir neleisti suskaidyti, kad būtų išsaugotos specializuotos miško paukščių rūšys“, – sakė jis Mongabay. „Švelninimo priemonės turi būti sukurtos taip, kad nuo pat plėtros projektų etapo būtų atsižvelgta ir į paukščiams kylančias grėsmes.

Tada reikia tęsti veiksmingą stebėjimą, kurio trūksta Indijos subkontinente, sakė Baralas.

„Kai plėtros projektas bus baigtas, – sakė jis, – turime ir toliau veiksmingai stebėti jo poveikį biologinei įvairovei.

Reklamjuostės vaizdas: Didysis plekšninis genys, dažniausiai siejamas su senais miškais. Vaizdas Jason Thomson / Wikimedia cc-by-2.0

Atsiliepimas: Naudokite šią formą norėdami išsiųsti pranešimą šio įrašo autoriui. Jei norite paskelbti viešą komentarą, galite tai padaryti puslapio apačioje.

Citatos:

Joshi, A., Baniya, S., Shrestha, N., Sapkota, RP ir Baral, HS (2022). Gretimi miškai palaiko didesnę paukščių įvairovę, palyginti su izoliuotu mišku: Rytų Nepalo miško kraštovaizdžio įrodymai. Pasaulinė ekologija ir išsaugojimas, 36. doi: 10.1016 / j.gecco.2022.e02133

Nayak, R., Karanth, KK, Dutta, T., Defries, R., Karanth, KU ir Vaidyanathan, S. (2020). Dalys ir gabalai: miško suskaidymas dėl linijinių intruzijų Indijoje. Žemės naudojimo politika, 99104619. doi: 10.1016 / j.landusepol.2020.104619

Ram, AK, Yadav, NK, Kandel, PN, Mondol, S., Pandav, B., Natarajan, L.,. . . Lamichhane, BR (2021). Azijos dramblio miško nykimo ir suskaidymo stebėjimas 1930–2020 m.Didžiausias dramblys) asortimentą Nepale. Moksliniai pranešimai, 11(1). doi: 10.1038 / s41598-021-98327-8

Sudhakar Reddy, C., Vazeed Pasha, S., Satish, KV, Saranya, KRL, Jha, CS ir Krishna Murthy, YVN (2018). Nacionalinės žemės dangos ir istorinių Nepalo miškų pokyčių kiekybinis įvertinimas (1930–2014 m.): poveikis miškų susiskaidymui. Biologinė įvairovė ir išsaugojimas, 27(1), 91-107. doi: 10.1007 / s10531-017-1423-8

Leave a Comment

Your email address will not be published.