Taisyklės ir sąlygos

Įvadas
Šios svetainės standartinės taisyklės ir sąlygos, parašytos šiame tinklalapyje, valdo jūsų naudojimąsi mūsų svetaine „amfibijos gyvūnai“, pasiekiama adresu https://hiiragizawa.net/.

Šios sąlygos bus visiškai taikomos ir turės įtakos jūsų naudojimuisi šia svetaine. Naudodamiesi šia svetaine jūs sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis ir sąlygomis. Negalite naudotis šia svetaine, jei nesutinkate su bet kuria iš šių standartinių svetainės taisyklių ir sąlygų.

Nepilnamečiams arba jaunesniems nei 18 metų asmenims neleidžiama naudotis šia svetaine.

Intelektinės nuosavybės teisės
Išskyrus jums priklausantį turinį, pagal šias sąlygas „hiiragizawa“ ir (arba) jos licencijų išdavėjai priklauso visos intelektinės nuosavybės teisės ir medžiaga, esanti šioje svetainėje. Mūsų taisyklės ir sąlygos buvo sugeneruotos taisyklių ir sąlygų šablonų generatoriuje.

Jums suteikiama ribota licencija tik peržiūrėti šioje svetainėje esančią medžiagą.

Apribojimai
Jums konkrečiai apribota visa tai:

bet kokios Svetainės medžiagos publikavimas bet kurioje kitoje žiniasklaidos priemonėje;
bet kokios Svetainės medžiagos pardavimas, sublicencijavimas ir (arba) kitaip komercializavimas;
viešai atlikti ir (arba) rodyti bet kokią Svetainės medžiagą;
naudotis šia svetaine bet kokiu būdu, kuris kenkia ar gali pakenkti šiai svetainei;
naudojant šią svetainę bet kokiu būdu, kuris turi įtakos vartotojo prieigai prie šios svetainės;
naudojant šią svetainę prieštaraujant taikomiems įstatymams ir reglamentams arba bet kokiu būdu gali būti padaryta žala Svetainei arba bet kuriam asmeniui ar verslo subjektui;
užsiimti bet kokia duomenų gavyba, duomenų rinkimu, duomenų gavimu ar bet kokia kita panašia veikla, susijusia su šia svetaine;
naudodamiesi šia svetaine užsiimdami bet kokia reklama ar rinkodara.
Jūs negalite pasiekti tam tikrų šios svetainės sričių, o hiiragizawa gali toliau apriboti prieigą prie bet kurių šios svetainės sričių bet kuriuo metu absoliučia nuožiūra. Bet koks vartotojo ID ir slaptažodis, kurį galite turėti šiai svetainei, yra konfidencialūs ir jūs taip pat privalote laikytis konfidencialumo.

Jūsų turinys
Šiose standartinėse svetainės taisyklėse ir sąlygose „Jūsų turinys“ reiškia bet kokį garso, vaizdo tekstą, vaizdus ar kitą medžiagą, kurią pasirenkate rodyti šioje svetainėje. Rodydami savo turinį, jūs suteikiate hiiragizawa neišskirtinę, visame pasaulyje neatšaukiamą, sublicencijuojamą licenciją naudoti, atgaminti, pritaikyti, skelbti, versti ir platinti jį bet kurioje ir visose laikmenose.

Jūsų Turinys turi būti jūsų ir neturi pažeisti jokių trečiųjų šalių teisių. hiiragizawa pasilieka teisę bet kuriuo metu be įspėjimo pašalinti bet kokį Jūsų turinį iš šios svetainės.

Jokių garantijų
Ši svetainė teikiama tokia, kokia yra, su visais trūkumais ir hiiragizawa neišreiškia jokių pareiškimų ar garantijų, susijusių su šia svetaine ar šioje svetainėje esančia medžiaga. Be to, niekas šioje svetainėje esančios informacijos negali būti aiškinama kaip patarimas.

Atsakomybės apribojimas
Jokiu būdu hiiragizawa, nei joks jo pareigūnas, direktorius ir darbuotojas nebus laikomi atsakingi už nieką, kas kyla dėl jūsų naudojimosi šia svetaine ar bet kokiu būdu su juo susijusius, nesvarbu, ar tokia atsakomybė yra pagal sutartį. hiiragizawa, įskaitant jos pareigūnus, direktorius ir darbuotojus, neprisiima atsakomybės už jokią netiesioginę, pasekminę ar specialią atsakomybę, kylančią iš jūsų naudojimosi šia svetaine arba bet kokiu būdu su juo susijusią.

Žalos atlyginimas
Jūs visiškai atlyginate hiiragizawa nuo bet kokių ir (arba) visų įsipareigojimų, išlaidų, reikalavimų, ieškinio priežasčių, žalos ir išlaidų, atsirandančių bet kokiu būdu, susijusiu su bet kurios iš šių Sąlygų nuostatų pažeidimu.

Atskiriamumas
Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata bus pripažinta negaliojančia pagal bet kurį taikomą įstatymą, tokios nuostatos bus panaikintos, nepažeidžiant likusių čia esančių nuostatų.

Sąlygų keitimas
„hiiragizawa“ gali bet kada peržiūrėti šias Sąlygas, o naudodamiesi šia svetaine jūs turėtumėte reguliariai peržiūrėti šias sąlygas.

Paskyrimas
Hiiragizawa gali perleisti, perduoti savo teises ir (arba) įsipareigojimus pagal šias Sąlygas ir subrangos sutartis be jokio įspėjimo. Tačiau jums neleidžiama perleisti, perduoti ar subrangos sutartimi sudaryti bet kokių savo teisių ir (arba) įsipareigojimų pagal šias sąlygas.

Pilnas susitarimas
Šios sąlygos sudaro visą sutartį tarp hiiragizawa ir jūsų, susijusią su jūsų naudojimusi šia svetaine, ir pakeičia visas ankstesnes sutartis ir susitarimus.

Taikanti teisė ir jurisdikcija
Šios sąlygos bus reglamentuojamos ir aiškinamos pagal lt valstijos įstatymus, o jūs pasiduodate neišskirtinei valstijos ir federalinių teismų, esančių lt, jurisdikcijai sprendžiant bet kokius ginčus.